اشتراک نقره ای
18.000.000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : یک سال
 • محتوا برای انتشار پست
 • محتوا برای انتشار استوری
 • ویدئو از تمام کیف ها در رنگبندی
 • عکس و ویدئو به صورت استایل
 • آنالیز پیج به صورت ماهانه
اشتراک طلایی
24.000.000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : یک سال
 • محتوا برای انتشار پست
 • محتوا برای انتشار استوری
 • ویدئو از تمام کیف ها در رنگبندی
 • عکس و ویدئو به صورت استایل
 • آنالیز پیج به صورت ماهانه
 • مشاوره خصوصی با تیم آکادمی رضایی
 • طراحی لوگو
اشتراک VIP
36.000.000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : یک سال
 • محتوا برای انتشار پست
 • محتوا برای انتشار استوری
 • ویدئو از تمام کیف ها در رنگبندی
 • عکس و ویدئو به صورت استایل
 • آنالیز پیج به صورت ماهانه
 • مشاوره خصوصی با تیم آکادمی رضایی
 • طراحی لوگو 
 • مشاوره خصوصی با جناب مهندس رضایی
 • آنالیز بلاگر جهت تبلیغات
 • ارائه راهکار و برنامه رشد یکساله با توجه به بودجه شما
 • پشتیبان اختصاصی